// tMt // Agnes Sabitova en Jo Seminck in het salon van The Mono Theatre

reset2

Op zaterdag 5 november 2016 spreekt Agnes Sabitova in The Mono Theatre over

Melancholie van de zintuigen

Hoe belangrijk zijn zintuigen in het beleven van melancholie? En hoe wordt ze beleefd als er één of meerdere zintuigen wegvallen? Door middel van een serie kleine experimenten en lichte filosofische verhandelingen worden deze vragen uitgeplozen. Een antwoord mag ieder voor zich bedenken.

voorprogramma:

Jo Seminck – Friedrich Nietzsche en Hermann Hesse: Een kritische kijk op de academische psychologie

Afgelopen voorjaar brachten Gaston Meskens en Kris Gevers de geschiedenis van het Institut Weich-Fehler für kritische Philosophie der Psychologie (1924-1952) onder de aandacht. Weich en Fehler wezen erop dat de academische psychologie de menselijke geest en het menselijke functioneren herleidt tot een mechanisch gegeven. Hoewel de kritiek van Weich en Fehler nooit weerlegd werd, is het mechanistische mensbeeld vandaag nog altijd dominant. Het werk van Weich en Fehler kan gezien worden als de verderzetting van een traditie waarvan Friedrich Nietzsche (1844-1900) de grondlegger is en die zich op een heel aparte manier hertaald zag in het werk van Hermann Hesse (1877-1962). In het salon leggen we ‘Het grootste gewicht’, een korte tekst uit De Vrolijke Wetenschap (1882), waarin Nietzsche de conceptie van de ‘eeuwige terugkeer’ introduceert, en een passage uit Hesses Steppewolf (1927) naast elkaar.
Ter voorbereiding van de avond staat het de genodigden vrij ‘Het grootste gewicht’ te lezen.

Documents

Friedrich Nietzsche – Het Grootste Gewicht

Plaats en tijd: The Mono Theatre, Jaak De Braeckeleerstraat 18, Borgerhout-Antwerpen; deuren 20u00.

Deze activiteit maakt deel uit van de 2nd World Conference on the Value of Melancholy in Times of Cheap Commitment.


	

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *